top of page
Search
  • Writer's pictureRedactie

#53: Meer divers werven met inclusieve vacatureteksten

Er is nu veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Maar organisaties worstelen met het creëren van een cultuur waarin alle medewerkers erbij horen. Inclusiviteit begint al aan het begin van de employee journey. Want zonder extra zorg en aandacht blijken vacatureteksten in de praktijk ongemerkt niet neutraal te zijn. Specifiek taalgebruik kan werkzoekenden zelfs ontmoedigen om te solliciteren. En dat doet dan onbedoeld afbreuk aan het streven naar inclusiviteit van organisaties.


Dus wordt het tijd voor innovatie: ofwel andere woorden gebruiken in vacatureteksten! Dat klinkt simpel, maar is dat ook zo? In deze aflevering vertelt Ilsa Brooijmans hoe het zit. Zij is Data science consultant bij P-Direkt, een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. In het Analytics Lab heeft Ilsa de 7000 vacatureteksten van twee ministeries onderzocht. Ze deelt interessante inzichten en ze geeft praktische tips voor meer inclusieve vacatureteksten.


HR Podcast #53 - Ilsa Brooijmans - Data science consultant - P-Direkt


132 views0 comments

Comments


bottom of page