top of page
Search
  • Writer's pictureRedactie

#85 - Advocaat Joost Kokje over het effect van de nieuwe ESG-regels voor HR

Updated: Jun 15, 2023

Eisen aan verantwoorde en duurzame beslissingen worden steeds strenger. Een grote rol is hierin weggelegd voor de nieuwe ESG-wetgeving voor ‘milieu, social en governance’. Wat voor effect hebben de ESG-regels voor HR?


'Maak impact sociale ESG-component snel bespreekbaar met directie en management'

Voor HR is het Social-aspect in deze wetgeving belangrijk: Sociale factoren hebben betrekking op de behandeling van werknemers, de impact op de gemeenschap waarin een organisatie actief is en de waarborging van mensenrechten. Ruud Coumans en Toine Al spraken hierover met ⁠Joost Kokje⁠, advocaat en junior-partner bij ⁠Wieringa Advocaten⁠, en gespecialiseerd in ESG-wetgeving. 'Aan HR de taak om met een plan te komen voor de sociale component'
Wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar de masterclass ⁠Toekomstbestendig HR met ESG-beleid⁠ van ⁠HR Academy⁠. In één dagdeel ontdek je wat de mogelijkheden zijn van de sociale component binnen de ESG-wetgeving en zie je wat voor voorbereidingen je alvast kunt treffen.

111 views0 comments

Comments


bottom of page